Financiële hulp bieden

Je kunt Levensadem financieel steunen:

Levensadem ontvangt geen enkele subsidie en bestaat enkel door giften van particulieren of sponsoring door bedrijven.

Dankzij uw financiële steun kunnen wij:

 • Zwangere vrouwen in moeilijkheden steunen
 • Onze lonen betalen
 • Ons tijdschrift publiceren
 • Ons vakantiecentrum in Pesche verder uitbouwen
 • Het gebouw van onze maatschappelijke zetel onderhouden
 • De lopende kosten van de vzw betalen
 • De ontwikkeling van Levensadem in Goma steunen

Sinds 1987 werden reeds meer dan 4000 gezinnen door Levensadem geholpen in heel België.

Als u, die nu grasduint in onze site, ons wil helpen, kan u door 5 euro of meer per maand te doneren, onze hulpverlening blijvend verzekeren Link slot gacor aan alle vrouwen en gezinnen van Levensadem die het écht nodig hebben. Het eenvoudigste is dit te doen via een permanente betalingsopdracht aan uw bank.

Mogelijkheden:

 • Uw gift rechtstreeks op de rekening van Levensadem storten; hiervoor kunnen wij echter GEEN fiscaal attest bezorgen.

Rekeningnr. van Levensadem:IBAN : BE29 0682 0636 1564 – BIC : GKCCBEBB

 • Ons uw gift via Caritas Secours overmaken. Caritas bezorgt u in de loop van het 1e trimester van het volgende jaar een fiscaal attest en dit vanaf een slot gacor terbaru jaarbedrag van 40€

Rekeningnr. van Caritas Secours: IBAN : BE14 3100 7989 8683 
Noteer zeker als mededeling:
« 732 107 LEVENSADEM».

Caritas Secours, Slachthuislaan, 27-28 1000 Brussel (+32 (0)2 548 98 02)

Andere opties:

 • Nodig mensen uit een gift aan Levensadem te doen naar aanleiding van een huwelijk(sverjaardag), geboorte, enz…
 • Neem een legaat of een erfenis ten voordele van Levensadem in overweging. Hiervoor contacteert u best mevrouw O. Verhaegen, voorzitter van onze  Raad van Bestuur (02/ 345 26 54)
 • Levensadem is een van de organisaties die DONORINFO (onafhankelijke stichting van openbaar nut) voorstelt als één van de goede doelen die bocoran situs slot gacor hari ini personen in nood helpen

Onze rekeningen worden door hen gecontroleerd en gepubliceerd op: