Financiële hulp bieden

Je kunt Levensadem financieel steunen:

Levensadem ontvangt geen enkele subsidie en bestaat enkel door giften van particulieren of sponsoring door bedrijven.

Dankzij uw financiële steun kunnen wij:

 • Zwangere vrouwen in moeilijkheden steunen
 • Onze lonen betalen
 • Ons tijdschrift publiceren
 • Ons vakantiecentrum in Pesche verder uitbouwen
 • Het gebouw van onze maatschappelijke zetel onderhouden
 • De lopende kosten van de vzw betalen
 • De ontwikkeling van Levensadem in Goma  (Congo) en Kibungo (Rwanda) steunen

Sinds 1987 werden zo meer dan 10.000 gezinnen door Levensadem geholpen.

Als jij, die nu grasduint in onze site, ons wil helpen, kan je door 5 euro of meer per maand te doneren, onze hulpverlening blijvend verzekeren aan alle vrouwen en gezinnen van Levensadem die het écht nodig hebben. Het eenvoudigste is dit te doen via een permanente betalingsopdracht aan je bank.

Mogelijkheden:

 • Je gift rechtstreeks op de rekening van Levensadem storten; hiervoor kunnen wij echter GEEN fiscaal attest bezorgen.

Rekeningnr. van Levensadem: IBAN : BE29 0682 0636 1564 – BIC : GKCCBEBB


 • Ons je gift via Caritas Secours overmaken. Caritas bezorgt je in de loop van het 1e trimester van het volgende jaar een fiscaal attest en dit vanaf een jaarbedrag van 40€

Rekeningnr. van Caritas Secours: IBAN : BE14 3100 7989 8683 
Noteer zeker als mededeling:
« 732 107 LEVENSADEM».

Caritas Secours, Slachthuislaan, 27-28 1000 Brussel (+32 (0)2 548 98 02)


Andere opties:

 • Nodig mensen uit een gift aan Levensadem te doen naar aanleiding van een huwelijk(sverjaardag), geboorte, enz…
 • Levensadem voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om een legaat of erfenis te ontvangen. Hiervoor contacteer je  best mevr. O. Verhaegen, voorzitter van onze Raad van Bestuur (0489 97 61 52)
 • Levensadem is een van de organisaties die DONORINFO (onafhankelijke stichting van openbaar nut) voorstelt en waarborgt als één van de goede doelen die personen in nood helpen. Onze rekeningen worden door hen gecontroleerd en gepubliceerd op donorinfo

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x