Wereldlichtjesdag in Gent

Gebedsviering met woord, muziek, licht.

Zondag 8 december 2019 om 19 uur in de Christus Koningkerk, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent.

Na de dienst lichtprocessie en herdenkingsmoment vóór de kerk: men kan ook hier aansluiten.