Historiek

 • In 1987 wordt de vzw le Souffle de Vie opgericht door Micheline en Jacques Philippe ; de oprichtingsakte verschijnt in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 1987 onder nr. 11822/87.
 • De maatschappelijke zetel wordt geïnstalleerd in de Jules Lahayestraat 61 te 1090 Jette.
 • In 1990 opent het echtpaar Monticolo een afdeling  van le Souffle de Vie in Namen.
 • In januari 1993 verhuist de maatschappelijk zetel naar de de Frélaan 204 in 1180 Ukkel.
 • In 1994 start een Nederlandstalige afdeling, Levensadem genaamd, in de Floralaan 6 in 2640 Mortsel. Veva en Jo Verbeiren-Desopper worden er de verantwoordelijken voor het Vlaamse landsgedeelte.
 • Van 1995 tot 1999 nemen Dominique en Luc Willemart in Pondrôme de leiding over van de Naamse afdeling, die zijn actieradius tevens uitbreidt tot de provincie Luxemburg.
 • Op 25 maart 2002 stellen de Marie van  Pesche (Couvin) hun basisschool en aanhorige gebouwen in erfpacht voor 30 jaar ter beschikking aan Levensadem. Hierdoor worden de lang gekoesterde plannen voor de uitbouw van een eigen vakantieoord concreet..
 • In april 2003: wordt het gebouw aan de de Frélaan te Ukkel  uitgebreid met een nieuwe kapel.
 • In september 2003 beginnen de aanpassingswerken aan de basisschool in Pesche. In een eerste fase wordt een woning ingericht voor de familie Caron die als vrijwilligers de taak van conciërge-onthaalgezin zullen waarnemen in het toekomstige vakantiecentrum. Dat krijgt nu de naam : “l’Envie de Souffler”
 • Ook in september 2003 nemen Charles en Ghislaine Frey uit St. Lambrechts-Woluwe (Kapellaan 25) de verantwoordelijkheid van de afdeling Brussel over het echtpaar Philippe, dat zich voortaan richt op de Franstalige provincies (met uitzondering van Namen)
 • In 2004 worden de eerste vakantieverblijven in Pesche ingericht en geopend in 2005.
 • In juni 2010 reizen Jacques en Micheline Philippe een eerste keer naar Goma (Democratische Republiek Congo) waar zij een Congolese afdeling van le Souffle de Vie oprichten.
 • In oktober 2011 worden Damien en Caroline Schwartz de nieuwe verantwoordelijken voor de stad Namen, Rue de la Chapelle 26.
 • In mei 2014 is de basis gelegd voor de Congolese afdeling in Goma. Verantwoordelijke is Alphonse Mpabanzi
 • In 2016 breiden Caroline en Damien Schwartz hun actieradius uit tot de provincies Namen en Luxemburg.

De eerste 25 jaar van Levensadem worden uitvoerig beschreven in het boek “Oser croire à l’impossible”, verschenen in mei 2011 bij uitgeverij  Fidélité. Hierin vertellen Micheline en Jacques Philippe hoe zij tot de oprichting van le Souffle de Vie zijn gekomen en hoe de organisatie verder is geëvolueerd.  Het echtpaar heeft 17 kinderen :12 eigen kinderen, waarvan 2 gestorven voor de geboorte en 5 adopties. 6 kinderen hebben een handicap of een chronische ziekte. 14 zijn er nog in leven. Een eerder verschenen boek “Je dors pour toi”, (uitg. Mols in 2000) vertelt het leven van hun adoptiezoontje Yannick, die getroffen door AIDS, overleed op de leeftijd van 9 jaar.

Beide boeken zijn jammer genoeg enkel in het Frans en het 2e ook in het Spaans te lezen. (Duermo por ti, 2011 uitg. Buena Prensa)