Goma

In 2010 kregen we een oproep vanuit de Birere-wijk in de stad Goma (Democratische Republiek Congo)

Birere is de armste wijk van de stad, in de provincie Noord-Kivu. Decennialang werd deze streek geteisterd door burgeroorlogen, moordpartijen, ontvoeringen, strooptochten. Verkrachting van vrouwen en kinderen is er een belangrijk oorlogswapen in handen van de rondtrekkende bendes. Resultaat: een groot aantal niet gewenste zwangerschappen die uitlopen in clandestiene abortussen  of in zwangerschappen die niet medisch opgevolgd worden met alle gevolgen van dien voor de vrouwen en jonge meisjes in kwestie.

Maar heel weinig zwangere vrouwen hebben de mogelijkheid hun zwangerschap op een ernstige manier medisch te laten opvolgen; er zijn dan ook extreem veel miskramen en zwangerschapscomplicaties leiden vaak tot de dood van het kind of de moeder.

Femmes à Goma

Toen we in 2010 voor het eerst de reis maakten, konden we vaststellen hoe belangrijk de Katholieke Kerk was in de streek. Zij is de enige stabiele structuur ten dienste van de bevolking.

De bisschop van Goma, monseigneur Théophile Kaboy heeft le Souffle de Vie voorgesteld zich te integreren in de bestaande gezinspastoraal van zijn bisdom onder de leiding van het leken-echtpaar Alphonse en Consolata Mpabanzi. Zo zijn we dan gestart met vorming te geven in de parochies ter plaatse.

 

Elke parochie die een werking van le Souffle de Vie wil opstarten functioneert als een plaatselijke afdeling. Net als in België komen alle oproepen terecht bij een verantwoordelijk echtpaar dat ook de nodige hulp organiseert, steungezinnen zoekt , vrijwilligers, bidders,… om het gezin in nood te ondersteunen. Hier en daar ontstaan ook al bescheiden kledingdepots. Intussen werden ook al 5 koppels gevormd om mensen te begeleiden bij zwangerschapsverlies.

Accompagnateurs chemins d'Emmaüs

In 2015 hebben we met vreugde  de vruchten kunnen zien van het  harde en volhardende werk van  de plaatselijke ploeg en de uitbreiding van Souffle de Vie in nieuwe parochies. We hebben  nieuwe verantwoordelijke echtparen ontmoet, nieuwe moeders die ondersteuning hebben gekregen, reeds bevallen of nog zwanger en hun respectievelijke steungezinnen.

Vandaag durven we geloven dat  le Souffle de Vie wortel geschoten heeft in Goma, in Congo, in Afrika.

Alphonse et Consolata Respnsables du Souffle de Vie à Goma

Alphonse en Consolata, verantwoordelijken van le Souffle de Vie in Goma