Emmaüsweg

Voor wie een kind verloor nog voor de geboorte, door miskraam, abortus of zwangerschapsafbreking om medische redenen, nog maar pas of lang geleden… heeft Levensadem een spiritueel aanbod

De Emmaüsweg is een spirituele weg van aanvaarding, verwerking en genezing.

Zoals de leerlingen van Emmaüs uit het Lucasevangelie gaan we op weg om te ontdekken dat Jezus ons op die weg tegemoet komt en werkzaam is in ons leven en dat van het kindje dat je verloor.

Doorheen gesprekken, lectuur van het Evangelie, gebed en sacramenten laat God ons ervaren dat de dood niet het laatste woord heeft.

Eén of beide ouders kunnen een Emmaüsweg volgen. Twee medewerkers van Levensadem die daartoe een vorming kregen, gaan met je mee op weg.

Deze weg kan aangepast worden aan je eigen religieuze of filosofische overtuiging.

 

Chemin d'Emmaüs